22 srpna, 2022

Na co si dát pozor u úprav elektroměrových sloupků?

Uvažujete o střešní solární elektrárně (třeba i výhledově)? Pak pokračujte ve čtení, tohle téma se vás přímo týká. Distribuční společnosti totiž od listopadu 2019 mnohem přísněji kontrolují, zda elektroměrové rozvaděče při připojování solárních elektráren (i dalších výroben elektřiny) splňují striktně stanovená pravidla. Aby to nebylo úplně jednoduché, každá distribuční společnost si je nastavila po svém. A některé povinné úpravy bohužel můžou nečekaně zasáhnout do rozpočtu.

Bez správného sloupku nepřipojíte fotovoltaiku k distribuci

U starších domů elektroměrové sloupky nejsou v souladu s aktuálně platnými předpisy prakticky ve 100 procentech případů. Ani nad drobnými nedostatky přitom nelze mávnout rukou, protože distribuční společnosti odmítají fotovoltaiky s nevyhovujícími sloupky připojit. Zatímco klasické rodinné domy musí kvůli kolaudaci splňovat tzv. podmínky připojení k nízkému napětí, domy s vlastním zdrojem musí splňovat podmínky připojení pro výrobny elektřiny, jejichž kritéria jsou přísnější.

Jak by měly vypadat elektroměrové rozvaděče dle distribučních společností?

ČEZ:

 • Sloupek vždy musí obsahovat dva tzv. „kříže“ neboli musí být dvoutarifní – tedy připravený k osazení elektroměru a hromadného dálkového odpínání (HDO):
  1. kříž = elektroměr, 2. kříž = HDO nebo aspoň příprava na něj. HDO jednak spouští dvoutarifní spotřebiče, jednak v případě fotovoltaiky slouží k odstavení elektrárny (viz níže).
 • Dvířka sloupku mohou být plastová nebo plechová. Pod dvířky může být další krycí plech (u starších sloupků to často bývá), avšak toto pravidlo se průběžně mění (ještě nedávno byl další krycí plech zakázán).
 • Veškeré vodiče musí být barevně rozlišeny v souladu s pravidly platnými od začátku roku 2020, a navíc musí být ještě označeny návlečkami s popisem.
 • Všechny vodiče musí splňovat minimální průřezy podle hodnoty hlavního jističe.
 • V elektroměru nesmějí být hliníkové vodiče.
 • Součástí sloupku – pokud je v něm osazeno HDO – musí být i ovládací relé, které slouží ke spínání dvoutarifních spotřebičů (bojler, elektrokotel, tepelné čerpadlo…). Umisťuje se pod stávající HDO na tzv. „L“ držák nebo ke stávajícím jističům. 
 • Praktická rada: Pozor na to, aby relé bylo opravdu funkční. (Může se to zdát komické, ale v praxi se opravdu dost často stává, že si lidé upravují sloupky sami, neodborně, a pak se diví, že relé je nefunkční a oni se sprchují studenou vodou.)
 • Dále je třeba vyvést ve sloupku vodič označený N0 % a u střídače fotovoltaiky zapojit tzv. „krizové HDO“, které slouží k tomu, aby ČEZ mohl v případě nouze odpojit fotovoltaiku od sítě. K tomu může dojít pouze v přesně vymezených situacích specifikovaných v Energetickém zákoně (během naší praxe jsme se s takovým zásahem zatím nesetkali)                        
Oprava z nevyhovujícího sloupku na vyhovující

Požadavky EG.D (dříve E.ON distributor):

 • Na rozdíl od ČEZ, u EG.D v současnosti sloupek nemusí obsahovat dva tzv. „kříže“
  (1. kříž = elektroměr, 2. kříž = hromadné dálkové odpínání (HDO), nebo aspoň příprava na něj). Ve smlouvě o připojení společnost ale uvádí, že pokud se toto pravidlo změní, je třeba tomu sloupek přizpůsobit do tří měsíců. Proto v S-Power Energies instalujeme dva kříže rovnou, i když to není povinné.
 • Pokud se instalují dva kříže, je třeba vedle hlavního jističe umístit také dva jističe HDO. Za současných podmínek (v polovině roku 2021) to ale nutné není.
 • Všechny vodiče musí splňovat minimální průřezy odpovídající hodnotě hlavního jističe.
 • V elektroměru nesmějí být hliníkové vodiče.
 • Veškeré vodiče musí být v souladu s pravidly barevně rozlišeny, a navíc musí být ještě označeny návlečkami s popisky, které jsou jasně definované v připojovacích podmínkách.
 • U přípravy na oddělovací relé neboli převodník (který nahrazuje HDO a který si posléze osadí EG.D) musí být povinně vyvedeny 2 červené vodiče.
 • Pokud dojde k výměně starého rozvaděče nebo hlavního domovního vedení, je třeba umístit elektroměrový sloupek na veřejně přístupné místo. (V minulosti elektroměry často bývaly v zádveří.) Technici EG.D upřesňují umístění sloupku i při instalaci fotovoltaiky. Instrukce bývá ve smlouvě o připojení.

PRE:

 • Základní podmínkou jsou opět 2 kříže (elektroměr a HDO, nebo příprava na něj).
 • Elektroměr musí být umístěn vždy na hranici pozemku. Pokud tam není, musí se přesunout.
 • Zcela klíčová je podmínka, že zásadní úpravy sloupku, resp. jeho připojení, může vyřešit pouze licencovaný pracovník společnosti PRE. Zákazník si tak na toto (na rozdíl od ČEZ a EON) nemůže sjednat vlastního elektrikáře. Nemůže to vyřešit ani firma, která instaluje fotovoltaiku. Ta může vše pouze připravit, např. postavit nový sloupek, pokud původní nebyl na hranici pozemku.)
Elektrosloupek nachystaný dle požadavků PRE a čekající na dodělání od techniků PRE

Nejčastější úpravy

Hlavní jistič mnohdy nevyhovuje požadavkům z hlediska zkratové odolnosti. Zkratová odolnost jističe musí být 10 kA, ale stává se, že je tam jen 6 kA, nebo dokonce méně. Stejné pravidlo platí i pro jističe HDO. Zkratová odolnost je uvedena v popisku na jističi.

Na nesrovnalost můžou poukazovat i nestejně barevné ovládací páčky jističů. Schválené jističe mívají po celé délce stejnou barvu viz. foto.

Pokud jsou nepopsané a barevně neoznačené všechny vodiče, je to překvapivě náročnější úkon. Barevné označení se totiž nedá udělat lusknutím prstů. Bývá nutné tzv. „předrátovat“ celý sloupek, což znamená větší časovou investici technika, a tedy i vyšší poplatek.

Stejně tak je nutné kompletně „předrátovat“ celý sloupek i v případě, že elektroměr a HDO nejsou na stejné premixové desce. To je speciální elektroměrová deska lisovaná z izolantu, která se vedle pružnosti a odolnosti proti mechanickému poškození vyznačuje také odolností při teplotách do 80 °C a zpomalováním šíření plamene. (Mimochodem, smí se používat pouze v rozvaděčích, které jsou k tomu přímo určeny.) Pokud tato deska není jednolitá, je to v podstatě jen kosmetická vada, ale její náprava je paradoxně poměrně nákladná. Pravidla jsou totiž v tomto směru striktní, a pokud celý sloupek není osazen na jednotné desce, distribuční společnost solární elektrárnu nepřipojí.

Nevyhovující jistič (jedna celožlutá páčka namísto všech tří) a chybí oddělovací relé, na druhém obrázku obojí opraveno (celožluté páčky u jističe + doinstalované bílé oddělovací relé)

Na územích spadajících pod ČEZ Distribuci bývá problém s chybějícím ovládacím relé nebo s chybějícími vodiči pro krizové HDO. Pokud mezi sloupkem a střídačem solární elektrárny není fyzicky natažený vodič pro krizové HDO, bývá nutné instalovat ještě bezdrátové ovládání. To obvykle představuje další náklad cca 3 500 korun.

Zejména u starších sloupků bývá velmi častým problémem jejich nevhodné osazení – například v dřevěném obložení či za plechovým krytem (ČEZ Distribuce plechové krytí nově toleruje, ale u EG.D je to problém). Vyloženou specialitou pak bývají případy, kdy jeden sloupek zahrnuje několik odběrných míst (například tři).

Příklad sloupku již upraveného podle předpisů EG.D

Na kolik změny vyjdou?

Rozptyl cen za úpravy elektroměrných rozvaděčů je značný – od jednotek až po desítky tisíc korun. Nejčastěji lze problém vyřešit v závislosti na složitosti a délce práce technika do 6 000 korun, jsou však i náročné případy – jako např. nestandardní víceelektroměrové rozvaděče – kdy je nutné počítat s částkou přesahující 20 tisíc korun. Bohužel jde o částku, na niž se nevztahují žádné dotace a nelze ji ani zahrnout do částky za instalaci solární elektrárny.

Příklad opravy z nevyhovujícího sloupku na vyhovující: z nejednotné premixové desky byly nové součásti předělány na jednotnou desku.
admin
Posts made: 4

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.