2 března, 2023

Ekologická likvidace solárních panelů a baterií

Recyklace solárních panelů je veliké téma této doby. Vyplatí se vůbec starý panel likvidovat, kdo to platí, a nakonec jak moc je to vůbec ekologické?

„Ekonomiku recyklace je možné ukázat na reálných číslech z provozu recyklační linky. Sklo tvoří 70 – 80 % hmotnosti FV panelu a jeho výtěžnost činí 90 %. Zbylá hmotnost je tvořena především hliníkem a stříbrem s recyklační účinností 99 %, a mědí, které se zpětně vytěží na 90 %. Dále to jsou plasty, které se nerecyklují kvůli emisi halogenů, a křemík, který se také nerecykluje kvůli své ceně okolo 40 Kč/kg. Těmito parametry je naplněn recyklační požadavek.“

K roku 2020 recyklační poplatek činil 8,5 Kč/kg. A je započítán v ceně solárních panelů, tudíž ho platí výrobce. Naše nejčastěji používané panely Sunova 410 W váží 22,5 kg. Vaše jediné náklady při recyklaci jsou za dopravu na sběrné místo a to se odvíjí podle velikosti vaší FVE.

Fotovoltaické elektrárny do 30 kWp

Pro majitele FVE do 30 kWp je zákonem určená možnost vysloužilé panely ZDARMA odevzdat v nějakém odběrovém místě, což jsou sběrné dvory v obcích a městech. Podobně jako když odevzdáváte televizi.

Fotovoltaické elektrárny nad 30 kWp

Pro provozovatele větších FVE platí stejný princip, pouze si místo předání domlouvají individuálně a jejich povinností je provést demontáž a následný odvoz na konkrétní místo.

Solární panely mají standartní životnost 25 let. Po zvážení a potřeby likvidace je tu zákon o odpadech resp. vyhláška č. 185/2001, která stanovuje minimální míru recyklace solárních panelů z 85 % jejich hmotnosti. Ovšem s dnešní technologií dosahujeme recyklace až z 97 %. Tudíž recyklace panelů je zde již fungující a ověřenou cestou jak výhodně a ekologicky vytvářet elektřinu bez nějakých větších vedlejších ztrát.

Baterie

Likvidace baterií používaných ve vaší FVE funguje jako recyklace klasických automobilových baterií. Pokud vaše baterie doslouží, lze odevzdat ve sběrném dvoře. Baterie obsahují těžké kovy a olovo, které mohou kontaminovat půdu, a proto je důležité třídit.

admin
Posts made: 4

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.